Vzpomínka na neznámého vojína

09.05.2024

Ani nevím, jak mě to napadlo, ale vzpomněl jsem si na Karla Kryla. Vlastně ta asociace je jednoduchá. Proběhly oslavy vítězství, oslavy konce druhé světové války. To se pokládají věnce …. A média jsou u toho.

Zpráva z tisku: obě delegace položily věnce na hrob neznámého vojína a co na to neznámý vojín?

Válka je vůl, zpívala skupina Synkopy. Byly časy, kdy se vojáci a hrdinové oslavovali, byly ale i jiné časy, kdy se prosazovala mírová hnutí, kdy se mladí lidé stávali pacifisty. Přispěla k tomu Vietnamská válka, Miloš Forman natočil filmový muzikál Vlasy. John Lennon byl dnešními slovy významný chcimír. Kde se vzalo to květinové hnutí, to heslo "lásku, ne válku!" a proč? Umírali jim kamarádi ve Vietnamu, dlouhá léta to hipíkům vydrželo.

Jak se ale stalo, že potomci někdejších radikálních pacifistů se proměnili v uctívače války? Spravedlivá válka a spravedlivý mír? A v čem má být válka spravedlivá? Je nespravedlivá už tím, že v ní umírají obyčejní lidé pro zájmy a choutky mocných. Ať již to ti mocní ospravedlňují čímkoliv.

Jak to napsal Ernest Hemingway?

Válka, ať je jakkoli nevyhnutelná a spravedlivá, je vždycky zločinem.

V minulých dnech často psali o tom, jak sladké a krásné je zemřít za vlast. V moderní válce však nic sladkého a krásného není. Chcípneš jako pes bez jakéhokoli důvodu.

Ale ten Karel Kryl to jako neznámý vojín vyjádřil nejlíp, nemohu si pomoct.

Nejlíp je mi, když kočky na hrobě
v noci se mrouskají,
ježto s těmi, co střílej' po sobě
vůbec nic nemají.
Mňoukaj' tence a nikdy neprosí,
neslouží hrdinům,
žádný věnce pak na hrob nenosí
Neznámým vojínům.
Kolik vám platějí za tenhle nápad?
Táhněte raději s děvkama chrápat!
Co mi to říkáte? Že šel bych zas? Rád?
Odpověď čekáte? Nasrat, jo, nasrat!!