filozofie

Zajímavá kombinace, zdánlivě to spolu nesouvisí. Ale při bližším zkoumání zjistíme, že to naopak setsakramentsky souvisí. Humor přináší naději a také se v něm skrývá pravda a moudrost.

Jak to? Proč? A jak se probudit z hypnózy? Jak se ta hypnóza projevuje? Co je tou hypnózou? Tím je náš nastavený systém, kterému můžeme říkat matrix. Do toho jsme se narodili. Je to naše škola (máme se učit a poznávat) a zároveň vězení, z něhož se máme svým poznáním osvobodit tím, že se probudíme z hypnózy.

Filozofická úvaha na pro mnoho lidí podivné a neznámé téma. K seznámení doporučuji vyhledat osobnost, která se tím zabývá a jejíž mnohá díla jsou publikována i v češtině.

Miluj bližního svého jako sebe sama. Toto úsloví je známé a najdeme ho v Bibli. Stačí nám logika k tomu, abychom si řekli, že kdo nemá rád sebe, nemůže mít rád ani druhé.

Anebo také cesta od jednoduchosti přes složitost k jedno-duchosti. Když si uvědomíme, že život je vlastně cesta životem a že smyslem života je život sám, pak víme že tou cestou získáváme zkušenosti a poznáváme hmotný život v dualitě a 3 D realitě.

Kdo v lidské společnosti přežívá staletí až tisíciletí? Čím to je? Je to výjimečnost, nebo snad zázrak? Přitom všichni (aspoň většina) tyto osobnosti (postavy z historie) známe.

Vlastně s Láskou s velkým L. A nemyslím tím senátora Václava, ten nosí jen její příjmení. Této Lásce se říká bezpodmínečná, není to ani ta živočišná (sexuální, pudová) ani ta vypočítavá.