Škola manipulací?

04.07.2024

Žijeme ve hmotném světě tzv. 3D reality a můžeme se na to dívat tak, jak chceme, přičemž je zajímavé, že se pohledy ezoteriky a kvantové fyziky v lecčems přibližují. Např. v tom základním: všechno je energie, všechno je vibrace.

Zároveň ze školy známe ten známý vzorec "E rovná se m c na druhou", který nám ten vztah přímo kvantifikuje a také jsme se učili, že elektron je zároveň hmotná částice a vlnění. To by měly být pro nás už základní poznatky. Na své tělo se můžeme podívat z úhlu pohledu různých přírodních věd: biologie (anatomie): zde jsme na hrubé hmotnosti (kosti, svaly, orgány), pak jdeme do jemnější hmotnosti do biologie (mikrobiologie, fyziologie, biochemie) na úroveň buněk, do chemie na úroveň molekul, atomů, sloučenin a reakcí a na konec skončíme na úrovni té kvantové fyziky na vibracích.

Můžeme se podívat i do psychologie a jsme u vědomí, podvědomí či nevědomí. Naše vědomá mysl (na povrchu) tvoří 5 %, podvědomá (pod povrchem) 95 %. Tyto poznatky jako lidstvo máme a pocházejí z vědeckých objevů.

A teď se podívejme touto optikou na naše myšlenky. Jsou hmotné? Jsou vibrací? Představte si, že se myšlenky zhmotňují, pokud jsem si toho vědom, přistupuju k tomu zodpovědně, abych svým myšlením neubližoval sobě ani druhým. V tom našem hmotném světě to nějakou chvíli trvá, mysl vytvoří záměr, přání a já si ho vezmu za své a jdu za tím, vytýčím si cíl, vyvinu úsilí, překonám výzvy a překážky a na konci může být realizace (zhmotnění) mé myšlenky.

A teď si představte, kdybychom žili ve vyšších vibracích a myšlenky se nám zhmotňovaly okamžitě. Cítíte tu zodpovědnost? Měli bychom všechno, na co bychom jen pomysleli. Dokázali bychom být zodpovědní za své myšlenky, když často nedokážeme být zodpovědní za svá slova a činy?

Kolikrát člověku přijdou na mysl myšlenky tak destruktivní, že výsledkem je hromadná vražda či sebevražda? A kolikrát je to zhmotněno až do činu? Co kdyby to šlo lusknutím prstu? Prostě myšlenka by se hned zhmotnila. Co kdybyste pomyslel na to, že se někdo známý či blízký vybourá v autě a že se známými spadne letadlo?

To by byla obrovská odpovědnost myslet tak, abych neublížil. Ale ono nejde ani pomáhat proti svobodné vůli. Mohu nabídnout pomocnou ruku, radu, finance, ale ten, komu je pomáháno, musí chtít sám si pomoct. Proč je tak málo vyléčených alkoholiků a dalších závisláků?

Buďme rádi, že to v našem světě takto nefunguje. Pokud si na chvíli odbočím k ezoterice, tam se mluví o vzestupu do 4D, 5D, zkrátka do jiných dimenzí, jiných vibrací. Tam už (údajně) neexistují manipulace.

Nevím, co si z toho odnesete, já to vnímám tak, že tady máme obrovskou školu manipulací a učíme se manipulovat a žijeme v systému, který manipuluje. Dost úspěšně. Není našim hlavním úkolem poznat, že jsme manipulováni, už se dál manipulovat nenechat a přijmout za svůj život zodpovědnost? A žít svůj život v radosti a tvůrčím způsobem?

Vždyť čeho se manipulující systém nejvíc bojí? Že by ztratil nad těmi manipulovanými kontrolu. A nejspíš ji ztrácí, protože stále přitvrzuje. Více lidí se probouzí. Co to znamená? Podle mě ten základ probuzení je poznat a uvědomit si, že jsem manipulován, pak s tím mohu něco dělat sám za sebe, přijmout zodpovědnost za svůj život a hledat cestu v souladu se svou duší, po ní jít a žít. Být autenticky svůj a dát kus sebe i druhým, zda to přijmou či ne, je už jejich svobodná volba.

Proměnit svůj život zvýšením svých vibrací, a přitom být uzemněn, v podstatě obyčejně žít svůj život tady na Zemi. Mně v tom pomáhá příroda, rodina a milí lidé (s vyšším vědomím), s nimiž se občas setkávám (osobně i virtuálně) a řada inspirujících lidí, co většinou něco znají, něco umí, jsou laskaví a moudří.