Bezemisní budovy a sdílené squaty

27.03.2024

V rámci boje za klima a v duchu zeleného údělu navrhuje EU zavést pouze nízko-emisní budovy. Všechny budovy v EU mají být zatepleny.

Již nyní se přistupuje k zákazu kotlů na uhlí, dřevo, plyn a později přijdou na řadu i kotle elektrické. Obyvatelstvu se doporučuje otužování, vzájemné tření nebo vícevrstvé oblékání. Topit přes zimu stejně nebude třeba, protože velká část obyvatel se uchýlí k zimnímu spánku.

Budou nastaveny nové limity energetického štítku, pouze A a B. Budovy, které nebudou splňovat kritéria A, příp. B, nebudou zbourány, ale přeměněny na oficiální squaty, kde bude sdílené bydlení pro sociálně slabé a bezdomovce.

Vyřeší se tím sociální problém a problém s bezdomovci, kteří se přesunou z ulic, parků a pod mostů do squatů. Řeší se tak dva problémy najednou: dostupné bydlení a bezdomovectví. EU myslí na své chudé a schválila příspěvek na ošacení, tzv. svetrovné (česká stopa). Dále na své spoluobčany myslí i neziskové organizace podporující LGBT+ komunitu, které přislíbily pomoc LGBT+ komunity při zajištění ohřevu domácností. Pro mírně bohatší lidi bude otevřen dotační program na nákup kožichu.

Zároveň se v chudých squatech sdíleného bydlení řeší příspěvek na Eurotoalety snížením uhlíkové daně pro jejich obyvatele.

Kromě budov vyhovujících (řádně zateplených) a squatů, bude v ČR možné využívat i stany. Toto prosadilo jako národní výjimku hnutí STAN, aby bylo tak více vidět v permanentní volební kampani a zajistilo si vládní pozice.

Milujeme EU: vše pro naše dobro, kvalitní nízkoemisní budovy a vyřešení problémů s bydlením. Již brzy!