Co chci?

05.02.2023

Chci žít v klidu a míru, v rovnováze, v harmonii. V souladu se svou duší, v souladu s lidmi. Chci pozitivní svět. Chci svět rozmanitý. Chci zachovat rozmanitou přírodu a krajinu.

Chci svět spolupráce, ne konfliktů a bojů. Chci svět důvěry v lidskost. Chci, aby nikdo nežil na úkor druhých. Jen si přeji, abychom ze srdce pomohli těm, kteří pomoc potřebují a zaslouží si naše soucítění. A chci, aby každý společnosti přispěl tím, co umí a co druhým pomůže.

Aby nabídl své paže, svou hlavu, své zkušenosti, dovednosti, znalosti. Aby svět byl konstruktivní, aby zde byla radost z tvoření ve stvoření. Aby byla ctěna svoboda a aby se více rozšířila ta horizontální složka společnosti, což je spíše ženský prvek spolupráce a ten mužský prvek boje ustoupil do pozadí, resp. aby se proměnil, úplně obrátil z boje o moc na sílu k ochraně.

Aby mužské silné paže byli oporou a pomocí pro jemné tvořivé ruce ženy. Aby se obnovila a později prohloubila pospolitost a lidská vzájemnost. Svépomoc. Aby si lidé uvědomili, že nepotřebují vládce nad svými životy, ale aby oni sami svými životy vládli.

Pro to, abychom to mohli uskutečňovat, potřebujeme mír. Tvořme společně mír! Chtějme MÍR, přejme si MÍR, mysleme na MÍR!

Dejme míru nejen míru, ale především váhu v našich srdcích. LÁSKA se může rozvíjet jen v míru. Zhmotněme si MÍR a přestaňme věnovat pozornost všem zprávám, které nejsou o míru. Vypněme takové zprávy, které nám nepřináší mír v duši, nedívejme se na ně, nepodporujme ani nevědomě (natož vědomě) opak míru, opak lásky, opak dobra, opak pravdy.

Nechci nic falešného, lživého, chci to pravé a správné. Pravou lásku, pravou pravdu, a hlavně pravý mír. Mír je přece správně a dobře. Pro lidi, pro živé bytosti, pro planetu.

PS: šiřte, sdílejte, je třeba, aby všichni "míroví štváči" mysleli na mír a upřímně si ho přáli. A aby to došlo i těm druhým.