Důvěřovat státu může jen idiot

21.08.2023

Markéta Šichtařová řekla, že kdo důvěřuje státu, má v hlavě piliny. Co je stát? Stát jsme my? Ne, my jsme společnost. My (jednotliví lidé) tvoříme lidskou společnost.

A na nás záleží, jaká ta lidská společnost bude. Protože my ji tvoříme. Svou myslí, svými slovy, a hlavně svými činy. Prosadí se lidství, sounáležitost, pospolitost, vzájemnost a spolupráce? Je to v našich silách a možnostech. Nejspíš se nám to i daří.

Je to vidět hodně na tom českém státu. Což jsou především úředníci, politici a novináři. To je státní moc, to je ta "elita", která je na vrcholu pyramidy moci. S nějakým elitním přemýšlením, elitní mravností, elitní odvahou nemá tato "elita" nic společného.

Spíše zde najdeme zbabělost, chamtivost, povýšenost, pokrytectví. Tato mocenská elita má pod sebou (převážně dosud loajální) obslužné složky a potřebuje poslušný, otupělý a manipulovatelný lid. Který chce ovládat a na jehož úkor vlastně žije.

Ještě dost lidí jim to žere, nebo se jich bojí, proto se mohou cítit pevní v kramflecích. Spíš se tak kasají a ubezpečují sami mezi sebou. Přibývá těch, kteří jim to nežerou a dokonce těch, kteří na ně zvysoka kálí.

To, že vládě (tedy řízení státu) nedůvěřuje cca 75 % lidí považuji za velmi pozitivní jev. Další pozitivní jev vidím v odpadlictví víry ve spásnou vládu u jejích vlastních příznivců na základě její "práce". Je to něco, čemu můžeme říkat "vzpoura elit", protože je jich hodně a nedostává se na ně z toho ztenčujícího se koláče. Přestože dělají to, co se po nich vyžaduje a jsou v tom stále radikálnější.

Trochu to samozřejmě nekoresponduje s volebními průzkumy. To souvisí s tím, že manipulativní média a příslušné výzkumné firmy sice pomalu ztrácí vliv, ale jejich vliv na zpracovanou část veřejnosti je stále značný. A pak také (dle mého) se vzrůstající neochotou lidí vůbec volbami podporovat tento systém. Sem patřím.

Dle mého volbami nelze prohnilý systém změnit, ten se musí sám od sebe zhroutit jako domeček z karet, potopit se jako Titanic, vždyť přece víme, že pýcha předchází pád.

Volbami lze možná tak upravit režim v rámci systému, že by byl přijatelnější, snesitelnější, rozumnější, ale nelze opravit systém jako takový, který se vyčerpal a došel na konec své cesty. Nebo ho jen trošku brzdit v jeho šílenostech.

Jak to vlastně je? Spíš nevíme, můžeme si myslet a možná lépe spíš vnímat a pociťovat. Snažit se sami za sebe se stávat více vědomými a více se nasměrovat v souladu se svou duší, se svým svědomím a vědomím, pokud tedy jsme lidskými bytostmi, a ne bezduchými klony či bio-roboty.

A tady jsem se dostal do pasti svého myšlení, neboť mi logicky vychází, že naši elitáři spíše lidskými bytostmi nejsou a mají více společného s naprogramovanými bio-roboty. Nebo jsou dokonce svými vlastními klony? Když srovnám minulého Petra Fialu s tím dnešním, nemohu se této myšlence ubránit.

Vím, je to tenký led spekulace, tak ho opustím. V každém případě, ale víme (a uvědomuje si to dle mého stále více lidí u nás), že "Fialová vláda" se chová idiotsky, k lidem spíše bezohledně a také lidem škodí.

Přesto je tu jedno pozitivum: svou činností otevírá lidem oči a demaskuje se. Lidi probuzené z hypnózy už nemůže nijak manipulovat.

Vývoj a záměr Přírody, Vesmíru, Stvořitele nemohou zdánlivě mocné (spíš nemocné) elity změnit. Moudra obsažená v příslovích a rčeních předků platí stále. A na dnešní dobu a podobu světa se hodí: "chcípající kobyla nejvíc kope".