Funguje to!

12.04.2024

Vesmír funguje, skládá se to do mozaiky. Přicházejí ke mně situace spolu s lidmi, kteří mi pomáhají naplňovat mé záměry, které jsem do Vesmíru vyslal.

Samozřejmě nejsou to někdy situace zrovna příjemné, ale s odstupem času zjišťuji, že jsou pro dobro věci a jsou v souladu s mým přáním, i když jinak, než jsem si původně představoval. Naštvat některé lidi je vlastně dobré, ono ve skutečnosti je to tak, že jsem nenaplnil jejich očekávání a přesvědčení a dali mi to najevo. Vlastně mě posunuli k tomu, abych svůj záměr odejít z některých pozic (statutára SVJ) nebral zpět.

Také proběhlo jednání s korporátem, který by po nás mohl převzít správu SVJ. Nejprve jsem si musel odblokovat svou představu, že s korporátem se nejedná a že najdu náhradu. Pak jsem to musel projednat s kolegyněmi a přiznali jsme si, že nedokážeme někoho vyškolit, že nejsme v pozici vzájemné nahraditelnosti, kdyby někdo náhle vypadl, moc by to nešlo. Také jsme závislí na SW pána, který není nejmladší a ani nemá adekvátní náhradu.

Zahájil jsem proces odcházení a transformace družstva ze správní organizace na malé družstvo. Bude s tím ještě hodně práce a kontroly úředníků mi připomínají, co vše mám ještě udělat. Ozval se mi dokonce pán, s nímž si v klidu sednu, který přehodnotil, že nebude dávat jen knížecí rady a více se zapojí, takže s ním budu jednat. Jsme sice každý jiný, díváme se na to každý z jiného úhlu pohledu, ale věřím, že při diskusi se vzájemně pochopíme a budeme si prospěšní. Naznačila to naše emailová komunikace.

Z druhé strany se trochu zdržuje má představa o vydání knihy a přednáškách. Nicméně se to pomalu rozjíždí, přicházejí lidé, kteří mě v tomto směru také nakopli a pomohou. Vše ale má svůj čas a do sebe zapadne. Všechny ty střípky do mozaiky se báječně spojují.

Ego (rozum) má splnit svůj úkol v té náročné transformaci, ukončení funkce a předání činnosti, duše (cit) má vyčkat a pomoct rozumu při tomto náročném úkolu. A pak se bude moct rozlétnout. Prostor a čas jí bude dán zkrácením úvazku a též vykonáním příprav, které už jsou provedeny. Text knihy je sepsán, jsou k tomu naplánována setkání, je rozšířen okruh lidí, kteří v tomto mohou pomoci. Jsou připraveny podmínky k obnovení živnostenské činnosti.

Spousta práce je vykonána na chatě, kde budu v souladu se svou duší trávit stále více času. Ale to je mé přemýšlení na základě skládajících se střípků do mozaiky a na základě toho, co ke mně přichází v souladu s mým záměrem a přáním. Ale jak ta cesta ve skutečnosti půjde, to opravdu nevím, protože život má plné hrsti překvapení.

O čemž je i název mé knížky (sestavené zejména z mých úvah publikovaných na blozích) "Své plány Bohu nevykládej".