Jen je nechte, ať se bojí

26.09.2023

Ať dělají plakátovou kampaň, ať řídí ekonomiku k destrukci a stát k bankrotu, ať blekotají, straší, tlačí na pilu. Ať vymýšlí, jak se udržet nahoře na věčné časy a ať se vymlouvají, jak umí. Ať pomlouvají dezoláty a platí si fact-checkery, influencery a KRITy v domnění, že všechno tohle jim pomůže se udržet.

Mají sice mocné zastánce: globalisty, EU, média, ale možná i jim se to nějak pomalu sype. Realitou je protizápadní společenství BRICS a vyhlášená dedolarizace. Válka na Ukrajině, která se nikam moc nehýbe, ale místo zastavení palby a příměří, se hlavně protahuje a je snaha ji stále eskalovat.

A do toho u nás výkon vlády, který je trapný, směšný a chaotický. Zdá se, že politické strany ztratily pud sebezáchovy, když se do čela dostali samí destruktoři, zbabělí chamtivci a hlupáci. Teď jsou na osvětlené scéně, tápou, vymýšlejí si soubory opatření a postupně se stávají tím proslulým kůlem v plotě.

Plní snaživě a horlivě zadání globalistů a doufají, že aspoň jimi budou milováni a chráněni. Ale jejich páni jimi o to možná více pohrdají, ale dokud jim to sype a úkoly se plní, pak tito snaživci a horlivci, kteří jsou papežštější než papež, jsou vzati na milost a mohou si hrát na pány ve své zemi. Což dělají, o co poníženěji jednají se svými "pány", o to více povýšeně jednají a zacházejí se svými "poddanými".

Něco se zlomilo. "Poddaní" ve větší míře svým domácím "pánům" nevěří, někteří dokonce rebelují. Ti mohou s sebou strhnout další, což je třeba zatrhnout. Daleko větší nebezpečí pro vládnoucí věrchušku je udržet loajální poměrně širokou obslužnou vrstvu, která bobtná. Parazité se přemnožili a ničí svého hostitele.

Pokud vláda disponuje snad jedinou schopností, a to naštvat všechny, tak zákonitě začíná štvát i některé své původní obdivovatele i lidi v těch obslužných složkách, které pomalu nemá čím uplácet, protože se na to stále více zadlužuje a stále více odírá ty (občany, "poddané"), kteří ještě nějaké reálné hodnoty vůbec vytvářejí, jsou toho vůbec schopni.

Samozřejmě velký vliv na situaci u nás má vývoj jinde ve světě a na planetě vč. přírodních katastrof jako povodně, sesuvy půdy, sucho, klimatická změna, tornáda, tajfuny, zemětřesení, sopečné erupce a také, jak k tomu přispívá člověk, který byl záměrně oddělen od přírody a od sebe sama.

Největší vliv na svůj život má člověk sám, spousty věcí neovlivní, ty může přijmout a nevěnovat jim svou pozornost a energii. Prostě mu některé vnější (zvláště vzdálené události) do života vstupují jen okrajově, protože platí, že čemu věnuji pozornost a energii, to ve svém životě posiluji. A tím si tvoříme svou realitu života v přítomnosti, tady a teď.

Celá manipulace spočívá v odvedení pozornosti, resp. přitažení pozornosti k něčemu, co ovlivní váš život tím, že vás to stresuje, deprimuje, bojíte se toho a dáváte tomu více času, než je zdrávo a ani si nevšimnete, jak jste programováni, jak jste svůj vlastní život odsunuli na vedlejší kolej, jak jste jej předali jiným a kam jste vedeni píšťalkou krysařovou. A tím, že tam směřuje většina, má člověk tendenci se přidat. To už je taková vlastnost mnohých lidí, protože je pohodlné přidat se k většině, k vítězům, k výhodám, raději mlčet, abych si na sebe nepoštval šéfy, sousedy a nebyl jimi zatracen. Navíc těch poslušných a mlčících je vždycky většina. Ti poslušní pomáhají udržovat staré, ale po proběhlé změně, začnou podporovat nové. Potvrzují to dějiny, přesto, že je píší vítězové a jsou čas od času přepisovány.

Lenost, pohodlnost, strach, to se vyplácí jen zdánlivě a krátkodobě. Pokud člověk vystoupí z pohodlí, z davu, zpravidla je k tomu přinucen svým svědomím. Zkrátka chce se podívat do zrcadla rovně, aniž by ze sebe zvracel. Pak je ochoten se sebe zastat, za sebe bojovat (a tím i za druhé), získá odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a (aniž by to předem plánoval) vstoupí do "králičí nory".

Pokud sis mě, milý čtenáři, našel, vítej v mém bloudění "králičí norou", patrně tady někde bloudíš taky.