Proč podporuji stávku?

24.11.2023

Níže uvádím důvody. Má žena se stávky účastní aktivně v Praze. Ani jeden z nás nejsme v odborech. Já na svém malém pracovišti (ve čtyřech lidech celkem) žádné odbory nemám ani je nepotřebujeme.

Přesto jsme se rozhodli stávku podpořit. Jak to uděláme? Mezi 12 a 14 hodinou "zavřeme krám" a nebudeme pracovat. Informaci o tom vyvěsíme na dveře. Ta informace přesně koresponduje s důvody uvedenými níže:

  • protože vláda svou nečinností způsobila násobný růst ceny energie, tím podpořila vysokou inflaci a růst cen zboží a služeb, který samozřejmě dopadá na naše klienty, tj. vlastníky a nájemce bytů v bytových domech. Růst nákladů domu a jejich následné rozúčtování nikdo jiný, než vlastníci neuhradí. Tudíž my (jako správci) jsme nuceni zvedat zálohy a platby, a ty mohou být pro část našich klientů nad jejich finanční možnosti.
  • protože ohrožení klienti, jejichž příjmy nestačí na pokrytí životních nákladů vč. bydlení, spoléhají na pomoc státu. Tato podpora se však ukázala jako nedostatečná a příliš byrokratická. Lidé musí dojet na úřady v Mladé Boleslavi a ty jim ani mnohdy nepomohou (příp. směšnou částkou), je to administrativně náročné a nesrozumitelné jak pro naše klienty, tak pro naše zaměstnance.
  • Protože stát na nás uvaluje nesmyslnou byrokratickou zátěž, kterou bohužel musíme řešit, abychom na sebe nepřivolali nějaké pokuty a kontroly.
  • protože vysoké ceny energií mohou způsobit deindustrializaci, ztrátu konkurenceschopnosti českého průmyslu, zavírání továren a prudké zvýšení nezaměstnanosti, což znamená ztrátu nebo aspoň pokles příjmu, a kromě snížení životní úrovně i propadnutí mnoha lidí (vč. střední třídy) do chudoby, což se projeví vyšším podílem neplacení nájemného.

Podle mého privátního názoru systém nelze opravit, je nutné ho změnit. Proto budeme v době stávky sledovat video Ing. Petra Blahynky o Změně systému (dostupné na youtube) pro inspiraci jak na to.

Manželka a její kolegyně si berou neplacené volno, my si na ty dvě hodinky "stávkování" v kanceláři vezmeme volno náhradní. Navíc nemáme úřední den, takže naše klienty omezíme jen minimálně.

Osobně mi to připomíná "těhotenství" těsně před porodem. Porodíme v pondělí konečně změnu k lepšímu? Tj. dokážeme odvrátit chaos, bídu a zmírnit kolaps civilizace? Přeji to nám všem.

(dávám k dispozici pro sdílení na své blogy, na Idnesu je to v Hyde parku)