V takový krásný společnosti

01.03.2023

Kdo v lidské společnosti přežívá staletí až tisíciletí? Čím to je? Je to výjimečnost, nebo snad zázrak? Přitom všichni (aspoň většina) tyto osobnosti (postavy z historie) známe.

Tak si na několik nejznámějších nejprve světových a pak českých vzpomeňme. Určitě by se dalo napsat o více lidech, určitě všechny ani neznám a určitě existují i v současné době, jak ve světě, tak u nás.

Pusťme se do toho. Z těch světových jsem vybral Buddhu, Ježíše a Gándhího. Netřeba je asi představovat. Předpokládám, že většině lidí budou tato jména známa. Ikdyž u těch nejmladších generací, si tak jistý nejsem. Přece jen to jsou jména "z pravěku" a nejde o žádné youtubery a influencery.

Z našich luhů a hájů jsem si vybral Jana Husa, Jana Amose Komenského a Karla Čapka.

Tito lidé mají jedno společné. Jsou až mystickými a mýtickými osobnostmi, a navíc byli tehdejším režimům nepohodlní, až to skončilo u některých (Ježíš a Hus) v podstatě justičními vraždami.

Tak si je připomeňme nějakými jejich citáty.

"Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci." (Ježíš Kristus).

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." (Buddha).

"Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami". (Gándhí)

"Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým." (Jan Hus)

"Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok." (J.A. Komenský)

"Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý." (Karel Čapek).

Podle dnešních měřítek by největšími dezinformátory byli Buddha, Ježíš, Hus, Komenský, Gándhí, K. Čapek, ..... Je mi ctí být v takové krásné společnosti.

PS: zdroj internet www.citaty.net.