ptákovinky

Vláda svolá další tiskovou konferenci. Očekává se, že se pochlubí, že inkluzivního kapitalismu bylo v ČR dosaženo. Česká republika dosáhla nejvyššího inkluzivního stupně, a tudíž ji bude přidělen opatrovník (asistent), který bude vládě pomáhat s dosaženým stupněm inkluze. Což je ten nejvyšší, kdy jde o naprosté vzdání se samostatnosti, nezávislosti...

Říká se, že kdo nemá smysl pro humor, toho netřeba brát vážně. Vážně? Dá se to vyjádřit ještě takhle: kdo se bere moc vážně, nemá smysl pro humor, a proto ho nemusím brát vážně. Mně se tohle líbí. Nemusím studené čumáky a ani nucený neupřímný smích.

Tohle asi z Orwella známe všichni: "svoboda je otroctví, válka je mír a lež je pravda". Pojďme dle tohoto vzorového newspeaku uvést na pravou míru (pozor dezolátní dezinformace!) názvy současných ministerstev.

Co to vlastně znamená? Kdo to je? Jak se sám vnímá? Co dělá a co ho charakterizuje? Jsem já sám poctivý občan?

Kamarád mne nazval cynikem. A mně hned blesklo hlavou, proč se píše cynik s tvrdým "y" po "c". A vzpomněl jsem si na vyjmenovaná slova a obojetné souhlásky. Ihned naskočilo známé "be fe le me pes se ve ze".

Opraváři praček asi ano, ale takoví ti běžní muži, co ženám i pomáhají, jak umí, třeba zametou, vyluxují, umyjí nádobí, v případě nouze i uvaří, umí "automaticky" vyprat?